KRAJOWE STOWARZYSZENIE "PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS"

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krajowe Stowarzyszenie „Przyłącz się do nas” ma status organizacji pożytku publicznego.

 Założone  w 1999 r działa na rzecz osób niepełnosprawnych, z zaburzeniami psychicznymi i niezaradnych życiowo. Celem Stowarzyszenia jest m.in.: wspieranie różnych metod rehabilitacji i integracji społecznej,  promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia, organizowanie dziennej opieki dla tej grupy odbiorców.

 

Stowarzyszenie prowadzi  4  placówki,  do których każdego dnia uczęszcza 155 osób, w tym:

-Warsztat Terapii Zajęciowej w Bramkach,

 

- Warsztat Terapii Zajęciowej w  Czubinie

 

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Łubcu

 

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Czubinie

Przez cały  rok prowadzimy również  : Integracyjny Klub Sportowy „Cyklista”, Integracyjny Klub Jeździecki dla osób niepełnosprawnych, Klub „Leśny Zakątek”, gdzie prowadzone są  grupowe i indywidualne zajęcia  usprawniające dla osób niepełnosprawnych  i z zaburzeniami psychicznymi zajęciami z elementami hipoterapii, nauka pielęgnacji koni, przejażdżki bryczką i wozem,  spotkania integracyjne,  zajęcia sportowe, wycieczki rowerowe i piesze, poradnictwo.

 

Ponadto Stowarzyszenie corocznie organizuje:

- Rajd Rowerowy i Pieszy Szlakami Puszczy Kampinoskiej,

-Imprezę sportowo- rekreacyjną „Miodobranie”,

- Jarmark Bramkowski,

- Integracyjną Wigilię Powiatową w Błoniu,

- wystawy, plenery i kiermasze.

Dzięki wieloletniej współpracy z Bankiem Żywności SOS w Warszawie, możemy przekazać żywność ludziom najuboższym. 

 

Nasze placówki

WTZ Bramki WTZ Czubin SDS Czubin SDS Lubiec

Krajowe Stowarzyszenie "Przyłącz się do nas"

Bramki ul. Północna 18
05-870 Błonie

"Przyłącz się do nas"
tel. 0 606 596 418

e-mail: kraj.stowarzyszenie@poczta.onet.pl
Warszawski Bank Spółdzielczy o/Błonie
248015 0004 0006 7090 2050 0001